Niemcy

Zwrot podatku z Niemiec przysługuje każdej osobie która legalnie pracowała na terenie tego kraju. O zwrot podatku można ubiegać się do czterech lat wstecz. W szczególnych przypadkach można starać się o zwrot do siedmiu lat wstecz, jednakże trzeba udowodnić, że nie złożenie deklaracji w terminie nie nastąpiło z winy pracownika.

I .Dokumenty potrzebne do ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec:

  1. Lohnsteuerkarte lub Lohnsteuerbescheinigung – oryginały kart podatkowych wydanych przez wszystkich pracodawców w danym roku podatkowym. Urząd Skarbowy udziela zwrotów tylko na podstawie oryginalnych dokumentów.
  2. Konto bankowe w Polsce walutowe lub złotówkowe.

II. Dokumenty potrzebne do ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec, które otrzymujesz od   naszej firmy :

  1. Zaświadczenie EU/EWR – jest to specjalny druk, który otrzymuje się od naszej firmy, wypełnia się pozycję od 2 do 8, składa podpis a następnie podbija się w swoim Urzędzie Skarbowym.
  2. Zaświadczenie o zameldowaniu – dokument należy wypełnić oraz podbić w Wydziale Meldunkowym swojego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

III. Dokumenty potrzebne do ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec, które otrzymujesz od naszej firmy gdy niezbędne jest zastosowanie ulg podatkowych.

W celu skorzystania z dodatkowych zniżek, po uprzedniej konsultacji z pracownikiem naszego biura należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie ( Bescheinigung) o nauce i kształceniu – wypełnia i podbija szkoła, dotyczy dzieci uczących się od 18 do 25 roku życia .

2.  Zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego na dzieci ( Kindergeldbescheinigung)-należy wypełnić i potwierdzić w Miejskim/Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

  1. poświadczenie przeprowadzonych napraw/inspekcji – dokument należy wypełnić i potwierdzić u mechanika. W celu uzyskania szczegółowych informacji niezbędnych do wypełnienia prosimy skontaktować się z naszym biurem

Do wniosku, po uprzedniej konsultacji z naszym biurem należy dołączyć:

  • kopię dowodu rejestracyjnego samochodu, który był własnością w roku rozliczeniowym
  • kopię dowodu osobistego
  • kopię zameldowania i wymeldowania z terenu Niemiec
  • faktury za benzynę lub bilety

Przed wysłaniem dokumentacji, prosimy o sporządzenie kserokopii wszystkich oryginalnych dokumentów przesyłanych do naszego biura. Należy je zachować w razie zagubienia dokumentów przez Pocztę Polską lub inne firmy kurierskie, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub problemy z wypełnieniem dokumentów, skontaktuj się z naszym biurem.

Do każdego rozliczenia podchodzimy indywidualnie i prowadzimy je aż do odzyskania całości nadpłaconego podatku. Okres oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec to ok. 3-6 miesięcy. Czas oczekiwania na zwrot mogą wydłużyć dodatkowe zapytania niemieckiego urzędu podatkowego, za co biuro nie ponosi odpowiedzialności.

O zwrot podatku można ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego.

Całą procedurę możemy przeprowadzić w najdogodniejszy dla Ciebie sposób – korespondencyjnie, bądź osobiście w naszym biurze. Kopię każdej korespondencji z Urzędu Skarbowego należy przekazać do naszego biura, ponieważ może ona zawierać żądanie dodatkowych wyjaśnień do złożonego wniosku.

Jeżeli Twój pracodawca odprowadzał właściwe składki, może zdarzyć się, że nie przysługuje Ci zwrot podatku. Nasza firma może odzyskać tylko nadpłacony podatek dochodowy.

Zwrot podatku następuje się w postaci przelewu na rachunek bankowy. Nie ponosisz żadnych opłat z góry. Prowizję wpłaca się po uzyskaniu zwrotu podatku.